Naši lékaři

MUDr. Daniel Gavliček

narozen v roce 1973. Promoce na lékařské fakultě Masarykovy University v Brně v roce 1997. Atestace v oboru ortopedie v roce 2000. Od roku 2004 specializovaná způsobilost v oboru ortopedie. Od roku 1997 sekundární lékař na Ortopedickém oddělení Městské nemocnice Ostrava.


MUDr. Petr Houček

narozen v roce 1976. Promoce na II. lékařské fakultě Karlovy University v Praze v roce 2003. Atestace v oboru Ortopedie v roce 2008. Od roku 2008 specializovaná způsobilost v oboru ortopedie. Sekundární lékař na Ortopedickém oddělení Městské nemocnice Ostrava.

POSKYTUJEME

MUDr. Daniel Gavliček
klubovým lékařem

MUDr. Daniel Gavliček klubovým lékařem

ultrazvukové vyšetření
kyčlí novorozenců

Čtvrtek 14.00 - 15.30